தமிழ் கார் ஸெக்ஸ் செய்தேன் கதலி கூட தோரில் ந்யூட் பொசிட்டிஒணில்

23
Share
Copy the link

நான் ஒரு பன்ணகர பையன் ஆகையால் பொண்ணுங்களா உஷர் செய்து ஒத்து கொண்டு இருப்பதை வழக்கமாக வைத்து இருப்பேன். இது விடெோவில் பார்க்கும் பெண்ணை நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வாத்ென். அவ கூட ஸெக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து ஈனும் முடியாமல் இருந்தது.

ஒரு முறை அவளை டூர் அழைத்து செல்வதாக கூறி தமிழ் கார் ஸெக்ஸ் செய்யலாம் என்று முடிவு செய்தேன். அவளும் வருவதாக கூறினாள். கொஞ்சம் தூரம் காரில் அழைத்து சென்று ஒரு இடத்தில் நிறுத்தினேன். அவளுக்கு மூடு ஏறும் விதமாக ஸெடக்ஶந் எல்லாம் செய்து முடித்தேன்.

அவளோட மூலை மேல் கையை வைத்து பிசைந்தேன். அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் இருவரும் ந்யூட் பொசிட்டிஒணில் முழுமையாக மறிநோம். அவளோட அந்த வெள்ளை உடம்பில் ஏனொட சூனியை விட்டு ஆதிக்க வேண்டும் என்று வெறி வந்தது.

கால்களை விரிச்சி வச்சி சூனியை விட்டு அடித்து ஒத்து தள்ளிய கபல் ஊழ்!