ஃபக் ந்யூ ம்யாரீட் கபல் ஹநிமூந் கொடைக்கானல் 5ஸ்டார் ஹொட்டெலில்

18
Share
Copy the link

ஒரு பன்ணகர பையன் நா. எனக்கு நாட்களுக்கு முன்பு கல்யாணம் ஆனது சில. போட்டு இருக்கிறேன் கல்யாணத்துக்கு முன்பே பல பேண்ஙகளுடன் சந்தோஷமாக ம்யாடர் போட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு கட்டி வைத்த பெண்ணும் பெரிய பொண்ணு தான். தீவரமாக இருந்தேன் கல்யாணத்துக்கு அப்றம் போதும் முதல் ஸப்ஸ்டெந்ஸ் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று தீவரமாக இருந்தேன். செய்தேன் அதற்காக ஒரு முடிவு.

சென்றேன் ஏனொட பொண்டாடியை அழைத்து கொண்டு ஹில் ஸ்டேஶந். அழைத்து சென்றேன் கோடைக்காணலில் உள்ள மிக பெரிய 5 ஸ்டார் ஹொட்ேல்கு. அங்கு விபெக்கு தெரியாமல் வைத்து விட்டேன் ஒரு கூவர்ட் க்யாமர வைத்து விட்டேன். இருவரும் உடம்பில் போட்டு துணி கூட இலாமல் பேதில் போட ஆரம்பித்தேன்.

பொண்டடியின் இரண்டு கால்களையும் விரித்து வைத்து ஏனொட பூளை கூத்தியில் நுழைத்து மிகவும் வேகமாக அடித்து தெறிக்க விட்டு கொண்டு இருந்தேன். இறகினேன், கதாசியில் விந்தை. இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க இது போல தமிழ் ஹநிமூந் ஃபக் வீடியோ பார்க்க!