மேல் வீட்டு பையனுதன் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியோ இன் தமிழ்

71
Share
Copy the link

கொம்பணியில் வேலை செய்வார் ஏனொட புருஷன் வீட்டுக்கே வராமல். அதிக ஆர்வம் இருந்தது அவுருக்கு குடும்பத்தை விட பணத்தின் மேலே அதிக ஆர்வம் இருந்தது. ம்யாடர் போடாமல் தவிக்க விடுவார் எனை சரியாக. ஏனொட கூத்தி அறிப்பை தணிக்க ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டார்.

அந்த சமயத்தில் ஏனொட மேல் வீட்டுக்கு ஒரு இளம் ரெண்துக்கு வந்தான். அதித்தான் எனை அடிக்கடி பார்த்து. எங்களுக்கு வந்து விட்டது அஃபேர். ம்யாடர் போட வீட்டுக்கு அழைத்தேன் அவனை. நிர்வாணமாக ஏறி ஏனொட மூலை மேல் அமர்ந்து கொண்டு சூனியை மூலை நடுவில் வைத்து தேதான் சூனியை மூலை நடுவில் வைத்து தேதான்.

பின் ஏனொட வேளையான உடம்பை பார்த்து மூடு ஆகி வைத்து சூனியை கூத்தி ஓடையில் விட்டு வெளுத்து வாங்கும் அளவுக்கு ஸெக்ஸ் செய்து காதர விட்டுக்கொண்டு இருந்தான். எஂஜாய் பண்ணுங்க இந்த தமிழ் ஹௌஸ் லேடீ க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து!