ஊம்பும் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ திருசிராப்பள்ளி வீடு மனைவி கால காதலன் பூல்

65
Share
Copy the link

திருசிராப்பள்ளி ஆஂடீ வீடு மனைவி வீட்டில் தனிமையில் இருந்துகொண்டு அடிக்கடி அவள் வீட்டிற்கு சென்று காமமாக பேசிக்கொண்டு இருந்தேன். அதனால் நான் வீட்டிற்கு வந்தால் வேறு யாருக்கும் எந்த வித சந்தேகமும் வராதது அவள் கணவன் எனக்கு நண்பன்.

நான் எப்பொழுது வீட்டிற்கு வந்தாலும் என் சுன்னியை ஊம்பி விட்டு பிறகு தான் குத்தியில் பூளை விட்டு ஊக்க விடுவாள் தான் குத்தியில் பூளை விட்டு ஊக்க விடுவாள். சுன்னியை ஊம்பி விடுவது என்றாள் மிகவும் பிடித்த விஷயம் பிடித்த விஷயம்.

இந்த கால காதல் மனைவியும் அப்படி தான் மிக செக்ஷியாயாக பூளை உறிண்து ஊம்பி விடுவார்கள். நிறைய மனைவிகள் சுன்னியை ஊம்பி விடுவது என்றாள் அதிகமாக பிடிக்கும்.

சுன்னியை சீரான வேகத்தில் உறிண்து ஊம்பி விட்டுக்கொண்டே இருந்தால், இவள் ஊம்பும் அழகா அனைவரும் ரசிக்க வேண்டுவதை காம படம் எடுத்த தமிழ் ஸெக்ஸ் ஸைட்ஸ் வீடியொஸ். தமிழ் ஆஂடீ ஸெக்ஸ் வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து மகிழுங்கள் போன்று மேலும் பல.