பொண்டாட்டி தங்கையுடன் ஸீக்ரெட் ஸெக்ஸ் போர்ன் ஃபில்ம்

18
Share
Copy the link

ஏனொட பொண்டாடியை அடிக்கடி இஶ்யூ போட்டு போறெ அடித்து விட்டது விட்டது. தங்கையுடன் மாடர் போடலாம் என்று முடிவு செய்தேன் பொண்டாட்டி ஆகையால் ஏனொட. கரெக்ட் செய்து விடலாம் என்று தோன்றியது அவள் காலேஜ் படிக்கும் பெந் என்பதால் எஆசியக.

ஹெல்ப் செய்து வந்தேன் அவளுக்கு அடிக்கடி காசு கொடுத்து. இருந்து வந்தால் அவள் என் மேல் கொஞ்சம் விருப்கமாக. நாங்க ரெண்டு ஸெக்ஸ் சட் எல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தோம். பின் ஒரு முறை ஏனொட வீட்டுக்கு செந்திரென்.

செய்து கொண்டோம் மீட்ஸ் அப்பொழுது எல்லோரும் உறங்கிய பிின்னி இருவரும் ஸீக்ரெட் ஸெக்ஸ் வெள்ளிப்படுத்துவர்த்ற்கு தனியாக. வெட் செய்ய வைத்தேன் அவளை ஏனொட பூளை நன்றாக உம்ப வைத்து. பின் சுவரில் சாய வைத்து சூனியை பின் வழியாக பலமாக ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன்.

அவளின் கூத்தி சூடு எனை வேறு உலகத்துக்கு அழைத்து சென்றது அழைத்து சென்றது. இறகினேன் கதாசியாக விந்தை. இது போல ஸெக்ஸ் போர்ன் வீடியோ பார்க்க இங்கு பண்ணுங்க க்லிக்!