சொத் போர்ன் கபல் ஸ்லோ மோட்ிோணில் ரொம்யாஂடிக் ஸெக்ஸ்

20
Share
Copy the link

நாங்க ஒரு சொத் போர்ன் கபல் ஆகையால் எங்களுக்கு மிகவும் ஸ்லோ மோட்ிோணில் நிலையில் ரொம்ப பிடித்த மாதிரி ம்யாடர் போட்டு கொள்வோம். நாங்க இது முநடி ம்யாடர் போட்டது இழை ஆகையால் எங்களோட வர்ஜிந் ஃபர்ஸ்ட் தீமே ம்யாடர் சம்பவத்தை லவர்ஸ் தாய் அன்று நடத்தி விட வேண்டும் என்று நினைத்தோம்.
அப்பொழுது அந்த நாள் வந்தது. அவளை கெஸ்ட் ஹௌஸ் ரூமுக்கு வர வைத்தேன். முதலில் அவளோட ஜாத்தியை கழத்தினேன். ப்ல்யாக் பிரவொடு இருந்தால், கீழே குனிந்து சூனியை வாய்க்குள் வைத்து கொண்டு மெதுவாக ப்ளொவிஜோப் செய்து கொண்டு இருந்தால்.
பின் அவளை நாய் போல முத்தி போட வைத்து டாகீ நிலையில் பின் வழியாக சூனியை செலுத்தி ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன். இருவரும் ஜொல்லியாக ரொம்ப பொறுமையாக அனுபவித்து ம்யாடர் போட்டு கொண்டு இருந்தோம்.
ரொம்யாஂடிக் மூடில் ம்யாடர் பண்னும்போது எப்போ கன்சி வறுத்து என்று கூட தெரியாமல் ௌந்பபவித்து ஸெக்ஸ் செய்து ஜொல்லியாக இருந்தோம்.