தமிழ் கர்ல் இந்ஸெஸ்ட் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ வீடியோ அண்ணன் கூட வீட்டில்

106
Share
Copy the link

நானும் ஏனொட அண்ணனும் ரொம்ப க்லோஸ் ஆ இருப்போம். நா வெள்ளி ஊரில் உள்ள காலேஜ் ஒன்றில் ொஸ்தேலில் தாங்கி படித்து வருகிறேன். அவன் வீட்டில் இருந்து வேலைக்கு சென்று வந்து கொண்டு இருக்கிறான். இருவருக்கும் 6 வயது வித்தியாசம். அவனுக்கு நீண்ட நாட்களாக கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தது.

நான் வீட்டுக்கு லேவெக்கு வரும்போது எனக்கு நெறைய காசு கொடுத்தான். எனை சுப்பெராக பார்த்து கொண்டான். ஒரு நாள் இந்ஸெஸ்ட் ஸெக்ஸ் வீடியோ பார்த்து கொஞ்சம் மூடக இருந்தேன். அதை ஏனொட அண்ணன் கவனித்து விட்டு ம்யாடர் போடலாமா ? என்று அழைத்தான்.

எனக்கு கொஞ்சம் காசும் கொடுத்தான். ஆகையால் ஒரு நாள் பெற்றோர்கள் இலாத நேரமாக பார்த்து இருவரும் ரூமில் ஊழ் போட ஆரம்பித்தோம். ஏனொட ட்ஷீர்தைய் தூக்கி விட்டு மூலை கம்பை குழந்தை பால் குடிப்பது போல சாப்பி நாக்கினான்.

மேலும் இருவரும் செய்த ம்யாடர் சம்பவத்தை இந்த தமிழ் கர்ல் க்ஷ்க்ஷ்க்ஷ இந்ஸெஸ்ட் விடெோவில் பாருங்க!