தமிழ் க்ஷ்விடேோஸ்.காம் மனைவி மூலையில் வைக்கும்

9
Share
Copy the link

ஸேலம் மனைவி மூலையில் கை வைத்து தடவுகிரான், புதிதாக திருமான்ம ஆகி இருக்கும் பெண் குழந்தை பெற்று கொஞ்ச நாட்களிலே கால காதல் செய்கிறாள்.

இந்த தேவிதிய முந்தை குழந்தை பெற்ற சிறு நாட்களிலே கால காதல் செய்து எஂஜாய் செய்கிறாள். இவளை காரில் வைத்து முளையை ஜாகிதில் இருந்து வெளியில் எடுக்கிறான்.

ஜாகிதில் இருந்து முளையை வெளியில் எடுத்து இரு முளையை அழகாக காண்பிக்கிறான், காதலிக்கு சந்தோஷம் தங்க முதிய விலை நமது முளையை காம படம் எடுக்கிறானே என்று.

இவள் மூலை சிறிதாக தான் இருக்கிறது, ஆனால் அதில் கை வைத்து பிசையும் பொழுது வேளையாக பால் வர ஆரம்பிக்கிறது. மூலை பால் குடிக்க எந்த ஆநிற்கு தான் ஆசை இருக்காது, செக்ஷியாக மூலையில் பால் வர வைக்கும் வ்வ்வ் தமிழ் க்ஷ்விடேோஸ் காம். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் மாம் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் செய்யுங்கள்.