ப்லூ விலேஜ் ஆஂடீ ஃபில்ம் கழட்டும் நிஷா தேவிதிய ட்ரெஸ்

17
Share
Copy the link

எனக்கு பேண்ங்கலை விட இது போன்ற தேவிதிய ௌந்டயிகளை ம்யாடர் போடுவது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆகையால் ஏனொட தாத்தா ஊருக்கு லீவ் நேரத்தில் புறப்பட்டு சென்றேன். அங்கு நிஷா என்ற ஒரு ஆஂடீ அழகாக இருந்ததால். அவளை பாேசி உசுபு ஏற்றி கரெக்ட் செய்து விட்டேன்.

யாரும் இலாத நேரத்தில் அந்த ௌந்தயா வீட்டுக்கு வர வைத்தேன். அவள் வரும்போது உளதாய் ஒன்றும் போடாமல் வெறும் அடையுடன் வந்து இருந்தால். அவளை பார்த்தவுடன் செமையாக மூடு ஏறியது. அவளின் ஆடையை தூக்கி விட்டு சூதா மென்மையாக தேது மூடு ஏதிரினேன்.

பின் நேராக நிற்க சுவரில் சாய்வத வைத்தபடி பூண்டாய் ஓடையில் ஃபிஂகரிஂக் செய்து சுகத்தை கொடுத்தேன். பின்னர் ஏனொட பெரிய பூளை தூக்கி கூத்தி ஓடையில் விட்டு வேகமாக ஆதிக்க ஆரம்பித்தேன். சுகத்தில் ஆஂடீ துதி துடித்து இன்பத்தை அனுபவித்தல்.

இது போன்ற விலேஜ் ஆஂடீ ப்லூ ஃபில்ம் பார்க்க இங்கு க்லிக் பண்ணுங்க!