மல்லு ஆஂடீ னூடேதாக பூல் சாப்பும் தமிழ்க்ஷ்வெதிஓஸ்

154
Share
Copy the link

ஸேலம் தமிழ் மல்லு ஆஂடீ னூடேதாக கால காதலன் உடன் இருக்கிறாள், இவளுக்கு தறிிுமாணம் ஆகி விட்டது இருந்தாலும் குத்தி அரிப்பு தங்க முடியாமல் இளமையான காதலன் உடன் ஊக்க வந்து இருக்கிறாள்.

ௌந்டயிகளுக்கு 38 வாயத்தை தண்டும் பொழுது அவர்கள் குத்தியில் அதிகமாக அரிப்பு எடுக்க ஆரம்பிக்கும், அப்பொழுது கணவன் சுன்ணி இருந்தால் அந்த ஆப்பு அடங்கும்.

ஆனால் அவர்கள் குத்தி அறிப்பை நீங்கள் சரி செய்ய விலை என்றாள் அவர்கள் கண்டிப்பாக இளம் கால காதலர்களை தேடி தான் சேலுவார்கள். மிக செக்ஷியாக இந்த ஆஂடீ இளம் கால காதலனை உசர் செய்து அவன் உடன் ஜொல்லியாக இருக்கிறாள்.

ஆஂடீ நிர்வாணமாக இருக்கும் பொழுது அவள் மூலை மிக செக்ஷியாக பழுது தொங்குகிறது. கால காதலன் சுன்னியை காண்பிதததும் ஆஂடீ அதை வாய்யில் விழுங்கி செக்ஷியாக சாப்பி ஊம்பி விடும் தமிழ்க்ஷ்வெதிஓஸ். இது போன்று மேலும் பல தமிழ் ஆஂடீ வீடியோ எங்கள் தளத்தில் பார்த்து எஂஜாய் பனுங்காள்.