டஸ்கீ தமிழ் நாட்டுக்கத்தை ஆஂடீ மூலை ஆட ஊதேன்

41
Share
Copy the link

நான் ஒரு பணக்கார ஆளு. எனக்கு புது புது பேண்ங்கலை ம்யாடர் போட பிடிக்கும். இதுற்க்கு முன்பு பல கழல்கிர்ள்ச் மற்றும் தேசி பேண்ங்கலை ஊது பார்த்து இருக்கிறேன். அண்ணல் அவுங்க கூட ந்யாசுரல் ஸெக்ஸ் சுகம் கிடைக்ாவிலை.

ஆகையால் எனக்கு ஒரு பாச தமிழ் நாட்டுக்கத்தை ஆஂடீ தேவைப்பட்டால். மதுரைக்கு கோவில் திருவிழா சென்ற சமயத்தில் ஒரு செக்ஷ்யான ௌந்தயா பார்த்தேன். அவ கூட ஜொல்ளயிகத பாேசி பழகி ஜேவெல்ழ்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து மயக்கினேன்.

ஒரு நாள் ரூமுக்கு அழைத்து சென்று உடம்பில் போட்டு துணி கூட இலாமல் நிர்வாணமாக படுக்க வைத்தேன். இரண்டு கருப்பு முலைகளும் மேலும் கீழுமாக ஆடும் விதமாக பூந்டையில் சூனியை விட்டு வேக வேகமாக ஊதேன்.

சுகத்தில் கன்ங்கலை முடி கொண்டு ஜொல்லியாக அனுபவித்தல். நீண்ட நேரம் பூல வெள்ளியில் எடுக்காமல் ஊதேன். இது போன்ற தமிழ் ஆஂடீ க்ஷ்விடேோஸ் பார்க்க இங்கு க்லிக்