கௌ பொசிட்டிஒணில் ௌந்தயா ஒட்தூரில் பண்ணும் தேசி விலேஜ் ஸெக்ஸ்

21
Share
Copy the link

ஏனொட கிராமத்தில் நெறைய ஊழ் ௌந்டயிகள் இருப்பார்கள். அவுங்க எல்லாம் பார்க்க மாடர்ந் பேண்ஙகள் போன்று இருப்பார்கள். அவர்களை உஷர் செய்து ம்யாடர் போட்டால் ஜொல்லியாக இருக்கும் என்று தோன்றியது. அப்பொழுது இந்த ௌந்தயா கண்டுபிடித்தேன். இவளை மயக்கி தேசிவில்ளகேசெக்ஷ செய்து விட வேண்டும் என்று வெறியாக இருந்தேன்.

அவளோட புருஷன் இவளை தனியாக வீட்டு வெள்ளியில் சென்று விடுவான். இவளோட வீட்டுக்கு தோட்டத்துக்கு பின்புறம் இவளை ஊழ் போடலாம் என்று முடிவு செய்தேன். இருவரும் ம்யாடர் மூடில் ஒன்றாக வந்தோம்.

அப்பொழுது அவளை முதலில் கௌ பொசிட்டிஒணில் நிற்க வைத்து சூனியை பின் வழியாக சூது ஓடையில் உள்ளே செலுத்தி ஆழமாக ஊது இன்பத்தை கொடுத்தேன். சூனியை எடுக்காமல் நீண்ட நேரமாக அதே நிலையில் ஊதேன்.

பின் நேராக நிற்க வைத்து சூனியை பூந்டையில் செலுத்தி அடித்து தெறிக்க விட்டேன். கதாசியாக விந்தை உள்ளே இறகினேன். இது போன்ற தமிழ் ஔட்‌டோர் ஸெக்ஸ் வீடியொஸ் பார்க்க க்லிக் பண்ணுங்க